گفتمان دروغهای تاریخ
 
گفتمان درباره: اسکندر تاریخ ایران، الکساندر یونانی نیست

بدینوسیله سپاس و قدردانی خود را خدمت

 استاد بزرگوار دکتر علیقلی محمودی بختیاری , سرور گرامی احمدعبدالحسینیان , آقای سیاوش محمودی بختیاری و سردبیر کتابنامه محام اهواز عرض می نماییم

پرنیان حامد

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه دهم فروردین ۱۳۹۱ توسط انوش راوید